Секція C. Добувна промисловість (КВЕД-2005)

10. Добування вугілля, лігніту і торфу

10.10.1. ДОБУВАННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ