Секція C. Добувна промисловість (КВЕД-2005)

10. Добування вугілля, лігніту і торфу

10.10.3. АГЛОМЕРАЦІЯ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ