Секція C. Добувна промисловість (КВЕД-2005)

14. Інші галузі добувної промисловості

14.3. ДОБУВАННЯ МIНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ХIМIЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI ТА ВИРОБНИЦТВА ДОБРИВ