Секція D. Переробна промисловість (КВЕД-2005)

17. Текстильне виробництво

17.4. ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБIВ, КРIМ ОДЯГУ