Секція D. Переробна промисловість (КВЕД-2005)

23. Виробництво коксу, продуктів нафтоперероб-лення та ядерних матеріалів

23.10.0. ВИРОБНИЦТВО КОКСУ