Секція D. Переробна промисловість (КВЕД-2005)

31. Виробництво електричних машин та устатко-вання

31.20.2. РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОРОЗПОДІЛЬНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ АПАРАТУРИ