Секція D. Переробна промисловість (КВЕД-2005)

31. Виробництво електричних машин та устатко-вання

31.50.0. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАМП ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ