Секція D. Переробна промисловість (КВЕД-2005)

31. Виробництво електричних машин та устатко-вання

31.61.0. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ДВИГУНІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ