Секція D. Переробна промисловість (КВЕД-2005)

31. Виробництво електричних машин та устатко-вання

31.62.4. МОНТАЖ ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ, Н. В. І. Г.