Секція J. Фінансова діяльність (КВЕД-2005)

67. Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

67.12.1. БРОКЕРСЬКI ОПЕРАЦIЇ З ЦIННИМИ ПАПЕРАМИ