Секція J. Фінансова діяльність (КВЕД-2005)

67. Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

67.12.2. ВИПУСК ТА РЕЄСТРАЦIЯ ЦIННИХ ПАПЕРIВ