Секція J. Фінансова діяльність (КВЕД-2005)

67. Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

67.12.9. IНША ДIЯЛЬНIСТЬ, ЩО ПОВ'ЯЗАНА З ФОНДОВИМИ БIРЖАМИ