Секція J. Фінансова діяльність (КВЕД-2005)

67. Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

67.13.3. ДIЯЛЬНIСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З IНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ