Секція K. Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (КВЕД-2005)

70. Операції з нерухомим майном

70.31.1. ПОСЕРЕДНИЦЬКI ПОСЛУГИ ПIД ЧАС КУПIВЛI, ПРОДАЖУ, ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ТА ОЦIНЮВАННЯ НЕРУХОМОСТI ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ