Секція O. Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту (КВЕД-2005)

90. Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

90.00.3. IНША ДIЯЛЬНIСТЬ З ПРИБИРАННЯ СМIТТЯ ТА ОЧИЩЕННЯ IНШИХ ТЕРИТОРIЙ