ОДЕСЬКА, МІСТО ОДЕСА, 6 СТ ЧОРНОМОРС ДОРОГИ 13 ЛІНІЯ